Kas mes

Apie amatų centrą

Klaipėdos rajono amatų centras yra viešoji įstaiga, įkurta 2014 gruodžio 19d., kurią įsteigė Klaipėdos rajono amatininkų bendruomenė ir Veiviržėnų miestelio bendruomenė. Viešosios įstaigos pagrindinis tikslas išsaugoti ir puoselėti tradicinius amatus. Pristatomi amatai: audimas, mezgimas, pynimas iš vytelių, keramika, medžio raižiniai, lėlių gamyba, odos apdirbimas, duonos kepimo ir kulinarinio paveldo puoselėjimas.

Šiuo metu amatų centro vykdomi projektai

Kartu lengviau

2023 m. projektas finansuojamas Klaipėdos rajono savivaldybės lėšomis

Klaipėdos rajono amatų centras visus 2023m. įgyvendina projektą "Kartu lengviau". Jo tikslas - plėsti Veiviržėnų seniūnijoje teikiamų socialinių paslaugų pasiūlą senjorams, užtikrinti socialinių paslaugų prieinamumą, didinti šios asmenų grupės užimtumą, integraciją į visuomenę, mažinti senjorų vienišumo jausmą. Skatiname Veiviržėnų seniūnijos senjorus neužsidaryti namuose, įsijungti į grupinius edukacinius užsiėmimus, bendrauti, išmokti naudingų rankdarbių. Veiviržėnų seniūnijoje gyvena apie 2500 gyventojų, iš jų net 550 šešiasdešimties ir vyresni. Žmogui senstant, jo socialiniai ryšiai nuolat kinta – mažėja pažįstamų ratas, iš namų išsikrausto užaugę vaikai, išėjus į pensiją dažniausiai nutrūksta darbiniai ryšiai, be to, vyresnio amžiaus žmogus laikui bėgant netenka vis daugiau artimųjų, giminaičių, draugų. Visa tai senjorus, verčia užsidaryti namuose, kenkia jų psichologinei sveikatai, savijautai. Dažniausiai keliamos senjorų vienišumo jausmo, socializacijos, integracijos visuomenėje, savirealizacijos, užimtumo trūkumo, o kartais ir skurdo problemas.Iki pat 2023 metų Veiviržėnų seniūnijos senjorams nebuvo vykdomas nė vienas ilgalaikis jų socializacijai, užimtumui, savirealizacijai skirtas projektas. Džiaugiamės, kad Klaipėdos rajono savivaldybė rado galimybę nors dalinai išspręsti šį klausimą – Amatų centras šiais metais įgyvendino puikų ir labai reikalingą projektą "Kartu lengviau".

Adventinis vakaras Veiviržėnuose 2022 m.

Projektas finansuotas Žemės ūkio ministerijos lėšomis

Projekto "Adventinis vakaras Veiviržėnuose 2022 m." tikslas - stiprinti Veiviržėnų miestelio ir aplinkinių kaimų gyventojų bendruomeniškumą, bendruomeninį sutelktumą, puoselėjant tradicijas ir papročius, įtraukiant įvairias socialines grupes, skatinti tėvų ir vaikų bendruomeniškumą, gerinti savijautą socialinėje aplinkoje, stiprinti bendravimą, organizuojant kultūrinius renginius, puoselėjant senąsias tradicijas, mažinant socialinę atskirtį mūsų bendruomenėje, didinti Veiviržėnų apylinkės ūkininkų produkcijos žinomumą, perkamumą. 

Sveika mityba raktas į sveikesnę gyvenseną

Projektas įgyvendintas Klaipėdos rajono savivaldybės lėšomis

2022 metų lapkritį -gruodį įgyvendintas projektas kurio metu Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos mokiniai supažindinti su sveikos mitybos principų taikymu, trumpąją maisto grandine, maisto derinimu.

Jaunuoliai mokėsi gaminti sveikesnį maistą, sveikatai palankesnį maistą rinktis parduotuvėje.

Projekto metu surengtas Veiviržėnų gyventojams susitikimas su žolininke Giedre Bružiene. Degustuotos vaistažolių arbatos. Papasakota apie augalų naudą sveikatai. 

Veiviržėnų etnokultūrinės aktualijos

 Projektas įgyvendintas Klaipėdos rajono savivaldybės lėšomis

2021-12-20 Amatų centre buvo sėkmingai užbaigtas ir pristatytas etnoprojektas " Veiviržėnų etnokultūrinės aktualijos". Jo koordinatorė Valdonija Karaliunienė subūrė aktyvių Veivižėnų Jurgio Šaulio gimnazijos moksleivių ir kūrybiškų vadovų komandą. 

Projektas įgyvendintas puikiai ir pranoko visus lūkesčius. Buvo apjungtos kelios sritys: drožyba, piešimas ir tapyba, medžio raižinių atspaudai, atkurtos senosios, gimnazijos muziejuje saugotos, veiviržėniškių dainos, kurias pristatė Gargždų muzikos mokyklos Veiviržėnų skyriaus moksleiviai ir mokytojai Jolanta Kudabiene ir Alvydas Vozgirdas. Visi šie darbai, kaip iliustracijos sugulė į 2022m Veiviržėnams skirtą kalendorių. Jį galima nusipirkti amatų centre ( kiekis labai ribotas ).

 Tai puiki dovana žmonėms, kurie kilę iš Veiviržėnų, kuriems rūpi Veiviržėnai, kurie čia gyvena ir dirba, kad miestelis gražėtų, būtų žinomas ir lankomas turistų. 

Klaipėdos rajono amatų centras dėkoja projekto veiklų vadovams: Alvai Giržadienei , Valdonijai Karaliūnienei, Alvydui Vozgirdui, Vytautui Bliūdžiui, Dainiui Stulpinui, Jolantai Kudabienei, Elenai Skaudvilaitei, Irenai Urbonienei ir moksleiviams, taip pat Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijai ir jos direktorei Laima Navickienei . Už projekto finansavima dėkojame Klaipėdos rajono savivaldybei. 

Vaikų neformalusis švietimas

Projektas finansuojamas Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos ir Klaipėdos rajono savivaldybės lėšomis

Neformalaus Vaikų Švietimo užsiėmimai amatų centre jau vykdomi ketvirtus metus iš eilės ir užsiėmimus lankančių vaikų skaičius kasmet auga. Šiais metais 185 vaikai dirba pagal penkias akredituotas programas. Nemokami užsiėmimai - puiki proga vaikams išmokti pinti, kepti, austi, velti, raižyti, piešti ir prisiliesti prie molio. Vienas iš populiariausių būrelių "Kepimo tradicijos". Čia vaikai ne tik pasigamina skanius patiekalus, bet ir išmoksta susitvarkyti darbo vietą, plauti indus, padėti draugui, įvertinti savo darbą, užsirašyti receptus, bendrauti.


Adventinis vakaras Veiviržėnuose 2023 m.

Projektas finansuojamas Žemės ūkio ministerijos lėšomis

Klaipėdos rajono amatų centras projektinį renginį "Advento vakaras Veiviržėnuose" gruodžio 9 d. įgyvendino jau trečią kartą. Atsiliepimai apie praėjusiais metais vykusius renginius buvo tokie geri, kad patys žmonės jau iš anksto pradeda klausinėti, kada toks vakaras vėl vyks. ..

Ape renginį plačiau galite skaityti rajono laikraštyje Banga:

https://gargzdai.lt/advento-vakaro-harmonija-veivirzenuose/

Adventinis vakaras Veiviržėnuose 

Projektas finansuotas Žemės Ūkio Ministerijos lėšomis

 Klaipėdos rajono amatų centro projektas bendruomeniškumui stiprinti, finansuotas Žemės ūkio ministerijos, 2021 m. gruodį sujungė ne tik miestelio, bet ir kitų seniūnijos kaimų atstovus. Grupelė gyventojų dalyvavo edukacijoje ir mokėsi kurti adventiniusvainikus, o vėliau visi susirinko Veiviržėnų parapijos klebonijos salėje. Klaipėdos etnokultūroscentro folkloro ansamblis "Kuršių ainiai" per muziką, dainas, žaidimus, vaidybinius vaizdeliuss ubtiliai ir įtaigiai pristatė Advento tradicijas ir papročius.

Projekto pagalba miestelyje ir apylinkėse skatintas bendruomeniškumas, papročių išsaugojimas, kartų bendrystė.


Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektas

Projektas vykdomas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Klaipėdos rajono savivaldybės lėšomis

Veiklose dalyvauja 36 įvairią negalią turintys žmonės. Tai tęstinis projektas. analogišką projektą Klaipėdos rajono amatų centras jau vykdė 2018 metais. Projekto metu negalią turintys žmonės ne tik noriai lanko užsiėmimus, bet ir susiranda draugų, pakeliauja, lavina savo kūrybiškumą, saviraišką, išmoksta labiau pasitikėti savimi, jaučiasi labiau matomais, sėkmingai ir savaime didėja jų integracija į visuomenę.  


Vaikų užimtumas vasarą (Vaikų vasaros stovykla)

Projektas finansuojamas pagal Vaikų vasaros poilsio programą Klaipėdos rajono savivaldybės, vaikų tėvelių, bei Klaipėdos rajono amatų centro lėšomis

2019 m. startavusi vaikų vasaros stovykla 2020 m.  veikė visu pajėgumu. 2021 metais amatų centro vaikų vasaros dienos stovykla organizavo net penkias pamainas. Vaikai stovykloje turėjo daug įdomių ir įvairių edukacijų: susipažino su vaistažolėmis, konstravo robotus, gamino saldainius Kretingos dvaro saldaininėje, lankėsi miestelio bibliotekoje, darė įvairius eksperimentus su jaunuoju mokslininku. išmoko rišti juosteles iš siūlų, piešė rankomis, gamino linksmas vazas iš popieriaus, keliavo į delfinariumą, patys dekoravo savo stovyklos marškinėlius, draugavo, bendravo, sportavo, žaidė, tiesiog smagiai leido laiką:) 

Apie mus spaudoje

Amatų centre - menininkės Jūratės Mierkienės paroda "Šis tas"

Neformalus vaikų švietimas - puiki galimybė moksleivių saviraiškai

Edukacijos Klaipėdos rajono amatų centre

Kūrybiški Veiviržėnai atskleidžia kultūros ir amatų lobyną

Veiviržėnų amatų centras sujungė bendrystei ir saviraiškai

Язык культуры и свободы объединяет народы Литвы /добавлено видео/

Veiviržėnuose amatų centre - jaunimas iš Turkijos, Serbijos ir Makedonijos

Retas atvejis-amatų centras išsilaiko pats.

Veiviržėnuose - amatų grožis

Klaipėdos rajono amatų centre - Ministro Pirmininko vizitas

Į Amatų centrą kviečia paveldėti ateitį

Neįgalieji laukia pamokų amatų centre

Tradicinių amatų centras - vis populiaresnis

Veiviržėnų amatų centro unikalumui reikia ir biudžeto paramos

Atidaryta paroda "Veiviržėnų krašto senieji geležiniai kryžiai ir mažoji architektūra" (fotogalerija)

Mūsų komanda

Valė Krauleidienė

Direktorė

Tautodailininkė, mezgėja, tautodailininkų sąjungos Žemaitijos zonos Gargždų skyriaus narė, aukštasis universitetinis išsilavinimas.

Aurelė Pociuvienė

Edukatorė

Tautodailininkė, pynėja, molio dirbinių meistrė, aukštesnysis išsilavinimas.

Bronius Krauleidis

Indvidualios pagabos neįgaliąjam teikėjas

Amatų centro ūkvedys, aukštasis universitetinis išsilavinimas.

Alva Giržadienė

Edukatorė

Mokytoja metodininkė, aukštasis išsilavinimas.

Valdonija Karaliūnienė

Edukatorė

Tautodailininkė, mokytoja ekspertė, aukštasis išsilavinimas.

Rimantė Šalčiuvienė

Edukatorė

Tautodailininkė, meno kūrėja, audėja, aukštesnysis išsilavinimas.

Jūratė Merkienė

Edukatorė

Tautodailininkė, odos meistrė, aukštesnysis išsilavinimas.

Ieva Perminienė

Buhalterė

Aukštasis išsilavinimas