Medžio raižinių atspaudai 

Edukaciniai užsiėmimai vedami  Valdonijos Karaliūnienės - tautodailininkės ,dailės mokytojos ekspertės.

Medžio raižiniai - edukaciniai užsiėmimai.

Edukacijos tikslas: atgaivinti primirštą tradicinę grafiką - medžio raižinius.

Edukacijos metu dalyviai sužinos, kad visi lietuvių liaudies grafikos atspaudai ir išraižytos lentos yra surasti Žemaitijoje, o kituose etnografiniuose Lietuvos regionuose jų beveik neaptinkama. 

Edukaciniai užsiėmimai supažindins su tradicine lietuvių liaudies grafika, senųjų raižinių tematika, medžio raižinių istorija Žemaitijos regione, edukacijos dalyviai patys mokysis medžio raižinį atspausti ant popieriaus. Juk pačių padarytas grafikos atspaudas - tai puiki dovana artimiesiems, draugams. 

Medžio raižinių technika labai savita: ant popieriaus nupieštas piešinys yra perkeliamas ant išdžiovintos medžio lentos - labiausiai tam tinka liepa. Piešinys išraižomas kaltais, ant jo užtepama dažų, o po to, braukiant per medį šaukštais, jis atspaudžiamas ant popieriaus. Tokiu būdu Medžio raižinių atspaudai tiražuojami, iš jų gaunant daug ir įvairių atspaudų.

Edukacijos metu medžio raižinio lentelės padengimos vandeniniais spaudos dažais, jos atspaudžiamos popieriuje. Tada atspaudas gali būti spalvinamas vandeniniais dažais ar kreidelėmis. Ši edukacija Dalyviams padeda realizuoti save, ugdomi kūrybiniai sugebėjimai, saviraiška, meniniai įgūdžiai.

Edukaciniai užsiėmimai skirti įvairaus amžiaus grupėms.

Apie skubančius pas mus sakoma "Laksta kap į sobene įgnybts" (Laksto kaip į užpakalį įgnybtas)